ลำดับ ชื่อโปรแกรม เวอร์ชั่น ดาวน์โหลด ชื่อรุ่นอุปกรณ์ คู่มือการใช้งาน
- ( REMOTE ) AnyDesk Ver 3.7.0
- ( REMOTE ) TeamViewer QuickSupport
- ZK TIME 5.0 Ver 4.8.9
คู่มือการใช้งาน
- ZK TIME(EN) Ver 2008
คู่มือการใช้งาน
- ZKTIME.NET (2020) Ver 4.1.3.1
คู่มือการใช้งาน
- BioTime-win-x64-8.0.4-TH20210226.12723(for Thailand only) Ver 8.0.4
- ZKBioSecurity V5000 (TH Ver.) Ver 2.0.1 R
- ZKBioSecurity V5000 (TH Ver.) Ver 4.1.1 R
- ZKBioAccess IVS TH (3.3.0_R_TH_2021-11-11) Ver 3.3.0