การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหา เกี่ยวกับการดึงข้อมูล , เชื่อมต่อไม่ได้

1.ตรวจสอบสาย LAN

2.ตรวจสอบตัวเครื่องสแกนนิ้ว มีรูป ไอคอน เชื่อมต่อไหม

การแก้ปัญหาเบื้องต้น เครื่องสแกนนิ้วเปิดปิดประตู เข้าและออก

ปัญหา เกี่ยวกับเครื่องสแกนนิ้วหน้าจอไม่ติดแต่สแกนนิ้วได้
1.ทำการปิดเปิด ไฟจากตัว Power

2.ทำการถอดแบตเตอรี่ออกให้เหลือไว้แค่ไฟตรง AC

flash drive ไม่ตอบรับกับเครื่องสแกนนิ้ว / เครื่องสแกนนิ้วล็อกประตูเข้า-ออก

Open -> This PC (WINDOWS 10 , 8 , 7)

******

เสียบ flash drive เข้า คอมพิวเตอร์ จากนั้นทำตามขั้นตอน

******

ขั้นตอนที่ 1

format flash drive


ขั้นตอนที่ 2

format flash drive


ขั้นตอนที่ 3

format flash drive

กรุณา รอหลังจากกด START จนเสร็จ แล้วนำ Flash Drive ไปดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนนิ้วอีกครั้ง

www.ccss.co.th 2019