เครื่องบันทึกเวลา
AVTECH KPC131D
กล้องวงจรปิด

1/3" Sharp Color CCD Camera (DC 12V Type) มีไมโครโฟนในตัว


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
AVTECH KPC131E
กล้องวงจรปิด

+ ใช้แสงต่ำที่ 0.1Lux F2.0 ความละเอียด 500 TV


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
AVTECH AVC412A
กล้องวงจรปิด

+ ใช้แสงต่ำที่ 0.1Lux F2.0 ความละเอียด 600 TVL


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
AVTECH KPC132D
กล้องวงจรปิด

+ ใช้แสงต่ำที่ 0.05Lux F2.0 ความละเอียด 400 TVL


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
AVTECH KPC133DW
กล้องวงจรปิด

+ ใช้แสงต่ำที่ 0.05Lux F2.0
+ ความละเอียด 400 TVL


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
AVTECH KPC133EW
กล้องวงจรปิด

+ ใช้แสงต่ำที่ 0.1Lux F2.0
+ ความละเอียด 500 TVL


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
AVTECH KPC136DT
กล้องวงจรปิด

+ ใช้แสงต่ำที่ 0.05Lux F2.0 ความละเอียด 400 TVL


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
AVTECH KPC136ET
กล้องวงจรปิด

+ ใช้แสงต่ำที่ 0.1Lux F2.0 ความละเอียด 500 TVL


PDF ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
AVTECH KPC139E
กล้องวงจรปิด

+ ใช้แสงต่ำที่ 0.1 Lux F2.0 ความละเอียด 500 TVL


PDF ขอใบเสนอราคา
www.ccss.co.th 2019