วิธีการแก้ปัญหาการใช้งาน

1.เชื่อมต่อเครื่องสแกน ไม่ได้
ให้ทำการ START -> RUN -> CMD > ping 192.168.1.201

Reply from 192.168.1.201 bytes=32 time < 1ms TTL = 128
Reply from 192.168.1.201 bytes=32 time < 1ms TTL = 128
Reply from 192.168.1.201 bytes=32 time < 1ms TTL = 128
Reply from 192.168.1.201 bytes=32 time < 1ms TTL = 128


2.ดึงข้อมูลได้แต่หารายงานไม่เจอ
เกิดจากการตั้งค่า ตารางการทำงานของพนักงาน ไม่ถูกต้องวันที่ เริ่ม กับวันที่ สิ้นสุด


3.เพิ่งชื่อ ซ้ำเลข ไอดี ตรงกับคนที่ออกไปแล้ว / ตั้งเพิ่มผู้ใช้ใหม่แต่ผู้ใช้ไม่มี ไม่พบในรายชื่อพนักงาน
ให้ตรวจสอบตรง จัดการแผนก -> โอนย้ายพนักงาน - ดูทางด้านซ้ายมือ พนักงานให้กด [ เพิ่มเข้า ]


4.เพิ่มลายนิ้วมือไม่ได้ ได้แค่ 2 ครั้ง ครั้งที่ 3 ขึ้น x ไม่สำเร็จ
ให้ตรวจสอบนิ้วมือโดยการ ลองสแกนนิ้วเข้างาน ในนิ้วมือนิ้วนั้น อาจจะเกิดขึ้นได้ ในเครื่องจำนิ้วมือเราไปแล้ว