ขอขอบคุณ เวิร์กเซอร์เวย์ จำกัด ติดตั้ง Set CCS 805u(ci805u) ในการเข้า - ออกประตู

รายละเอียด งานการติดตั้ง


ขอขอบคุณ เวิร์กเซอร์เวย์ จำกัด

ติดตั้ง 805u(ci805u) สแกนนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

ชุดควบคุมการเข้า-ออกประตู

** สนใจสินค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ **


- Line : ccsfuture

- Hotline : 094-490-3941-3

- Tel : 02-525-4178-80

- Facebook : ccsfingerscan

- ccsfuture@gmail.com