สุดพิเศษ :
ccs400

805U

ccs zklogo hip

| ติดต่อออนไลน์ |

LINE : @ccsfuture

เครื่องบันทึกเวลา
CCSSmartAC1(SmartAC1)สินค้าใหม่ !!!

ควบคุมการเปิด-ปิดประตู

เครื่องบันทึกเวลา

[+] รองรับได้ 6,000 ลายนิ้วมือ

[+] เก็บข้อมูลได้ 200,000 รายการ

[+] เก็บใบหน้า 6,000

[+] Card 10,000

ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS40VL(MB40VL)สินค้าใหม่ !!!

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องบันทึกเวลา

[+] รองรับได้ 3,000 ลายนิ้วมือ

[+] เก็บข้อมูลได้ 100,000 รายการ

[+] เก็บใบหน้า 3,000

[+] ผู้ใช้รวม 2,000

BioTime8.0

ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS460สินค้าใหม่ !!!

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องบันทึกเวลา / ควบคุมการเปิด-ปิดประตู

[+] รองรับได้ 2,000 ลายนิ้วมือ

[+] เก็บข้อมูลได้ 100,000 รายการ

[+] เก็บใบหน้า 1,500

[+] ผู้ใช้รวม 2,000

ขอใบเสนอราคา
สแกนนิ้ว
ZK4500

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

[+] fingerprint scanner.

[+] fingerprint sensor.

อ่านเพิ่มเติม

ขอใบเสนอราคา
InBio460

[+] Card holders Capacity 30,000

[+] Fingerprint Capacity 3,000 (optinal 20,000)

[+] Log Events Capacity 100,000

อ่านเพิ่มเติม

ขอใบเสนอราคา
FR1200สินค้าใหม่ !!!

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

[+] fingerprint reader

[+] MF Card Module

อ่านเพิ่มเติม

ขอใบเสนอราคา
สแกนใบหน้า
CCS800สินค้าใหม่ !!!

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องบันทึกเวลา / ควบคุมการเปิด-ปิดประตู

[+] รองรับได้ 4,000 ลายนิ้วมือ

[+] เก็บข้อมูลได้ 100,000 รายการ

[+] ใบหน้า 3,000

[+] ผู้ใช้รวม 10,000

ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
FaceDepot7Bสินค้าใหม่ !

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

[+] ผู้ใช้งาน 20,000 รายการ

[+] Fingerprint 10,000 รายการ

[+] RFID 10,000 รายการ

[+]เก็บข้อมูลได้ Log 100,000 รายการ

ขอใบเสนอราคา
สแกนนิ้วมือ
CCS400สินค้าใหม่ !!!

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องบันทึกเวลา / ควบคุมการเปิด-ปิดประตู

[+] รองรับได้ 1,500 ลายนิ้วมือ

[+]เก็บข้อมูลได้ 80,000 รายการ

[+] ผู้ใช้รวม 5,000

ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCSIN01สินค้าใหม่ !!!

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องบันทึกเวลา / ควบคุมการเปิด-ปิดประตู

- รองรับได้ 3,000 ลายนิ้วมือ

- เก็บข้อมูลได้ 100,000 รายการ

ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS1700

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องบันทึกเวลา / ควบคุมการเปิด-ปิดประตู

- รองรับได้ 3,000 ลายนิ้วมือ

- เก็บข้อมูลได้ 50,000 รายการ

ขอใบเสนอราคา
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
CCS560

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

- เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

- รองรับได้ 4,000 ลายนิ้วมือ

- บันทึก 120,000 ข้อมูลการบันทึก

- หน้าจอสี หัวอ่านกระจกคริสตัล

ขอใบเสนอราคา
...
CCS160

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

- รองรับได้ 4,000 ลายนิ้ว

- บันทึก 120,000 รายการ

- หน้าจอสี หัวอ่านกระจกคริสตัล โชว์รูปพนักงานและลายนิ้วมือ

>> ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS805U

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

- รองรับ 800 ลายนิ้วมือ

- บันทึก 50,000 รายการ

- ตัวเครื่องขนาดเล็กติดตั้งง่าย

>> ขอใบเสนอราคา
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
CCS200

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

- รุ่นใหม่ จอสี

- 1,500 ลายนิ้วมือ

- บันทึก 80,000 รายการ

>> ขอใบเสนอราคา
...
CCS 809U

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

- รองรับ 1,000 ลายนิ้วมือ

- บันทึก 100,000 รายการ

- Finger/ ID Card/ Pass

>> ขอใบเสนอราคา
เครื่องบันทึกเวลา
CCS302

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องบันทึกเวลา / ควบคุมการเปิด-ปิดประตู

- รองรับใบหน้า 3,000

- รองรับได้ 4,000 ลายนิ้วมือ

- เก็บข้อมูลได้ 100,000 รายการ

>> ขอใบเสนอราคา
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
CCS F68S (FACE SCAN)

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

- รองรับใบหน้าได้สูงสุด 700 ใบหน้า 5,000 ลายนิ้วมือ, 1,000 บัตรและรหัสผ่าน

- รองรับการใช้งานได้ 4 รูปแบบ คือ สแกนใบหน้า, สแกนลายนิ้วมือ, ทาบบัตรและกดรหัส

- เก็บข้อมูลรายการบันทึกได้สูงถึง 160,000 รายการ

>> ขอใบเสนอราคา
เครื่องทาบบัตร
CCS105

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องทาบบัตร

- 30,000 บัตร

- 80,000 รายงาน

>> ขอใบเสนอราคา

Previous Next