สินค้าราคาพิเศษ สนใจเลือกซื้อเลย !
| Facebook : fb.com/ccsfingerscan/ | | Hotline. 094 490 3941 -3 | Tel. 02 525 4178 -80 | Line : ccsfuture

Smiley face

Smiley face

Smiley face


brochure


    เครื่องสแกนลายนิ้วมือ-สำหรับบันทึกเวลาทำงาน

# ชื่อสินค้า ดาวน์โหลด
CCS 160 (U-160C)
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ดาวน์โหลด
CCS 816U
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ดาวน์โหลด
CCS 600
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ดาวน์โหลด
CCS 800
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ดาวน์โหลด
CCS 820C
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 
ดาวน์โหลด
CCS H8
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ดาวน์โหลด
CCS 360
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ดาวน์โหลด
CCS 660
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ดาวน์โหลด
CCS 880
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ดาวน์โหลด
CCS 825C
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ดาวน์โหลด
HIP CMi 812
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ดาวน์โหลด
CCS 4500
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ดาวน์โหลด
CCS 237
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
-
CCS 236
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
-
CCS 680
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ดาวน์โหลด
CCS 580
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ดาวน์โหลด
HIP CMi 802
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ดาวน์โหลด
HIP CMi 818
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ดาวน์โหลด
CCS 880
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
-

    เครื่องสแกนลายนิ้วมือ-สำหรับควบคุมประตู

# ชื่อสินค้า ดาวน์โหลด
CCS 18
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ดาวน์โหลด
CCS 806
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ดาวน์โหลด
CCS 809U
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ดาวน์โหลด
CCS 809
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ดาวน์โหลด
CCS 200
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ดาวน์โหลด
CCS 707
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ดาวน์โหลด
CCS 8
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ดาวน์โหลด
CCS 805U
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ดาวน์โหลด
CCS 200FV
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ดาวน์โหลด
CCS 700 U
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ดาวน์โหลด
CCS 500
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ดาวน์โหลด
CCS 7X
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ดาวน์โหลด
CCS 670
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
-
CCS 602
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ดาวน์โหลด
CCS 806U
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ดาวน์โหลด

    เครื่องสแกนใบหน้า-สำหรับบันทึกเวลาทำงาน

# ชื่อสินค้า ดาวน์โหลด
CCS 300
เครื่องสแกนใบหน้า
ดาวน์โหลด
CCS 65
เครื่องสแกนใบหน้า
ดาวน์โหลด
CCS 302
เครื่องสแกนใบหน้า
ดาวน์โหลด
HIP CMi F20
เครื่องสแกนใบหน้า
ดาวน์โหลด
CCS 680F
เครื่องสแกนใบหน้า
ดาวน์โหลด
CCS 602
เครื่องสแกนใบหน้า
ดาวน์โหลด
CCS 200F
เครื่องสแกนใบหน้า
ดาวน์โหลด

    เครื่องสแกนใบหน้า-สำหรับควบคุมประตู

# ชื่อสินค้า ดาวน์โหลด
CCS 302
เครื่องสแกนใบหน้า
ดาวน์โหลด
CCS 380
เครื่องสแกนใบหน้า
ดาวน์โหลด

    เครื่องทาบบัตร

# ชื่อสินค้า ดาวน์โหลด
CCS 103/105
เครื่องสแกนบัตร
ดาวน์โหลด
CCS 260
เครื่องสแกนบัตร
ดาวน์โหลด
CCS 2000
เครื่องสแกนบัตร
ดาวน์โหลด
CCS 721
เครื่องสแกนบัตร
ดาวน์โหลด
 _footer|ccss.co.th

ลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์มากมาย