ลำดับ ชื่อโปรแกรม เวอร์ชั่น ดาวน์โหลด ชื่อรุ่นอุปกรณ์ คู่มือการใช้งาน
0 ( REMOTE ) AnyDesk Ver 3.7.0
0 ( REMOTE ) TeamViewer QuickSupport
3 ZK TIME 5.0 Ver 4.8.9 คู่มือการใช้งาน
- ZKTIME.NET (2020) Ver 4.1.2.1 คู่มือการใช้งาน
- Biotime-win-x64-8.0.2-TH20200520 Ver 4.1.1.14 คู่มือการใช้งาน
- ZKBioSecurity V5000 Ver 2.0.1_R คู่มือการใช้งาน
- ZKBioAccess IVS Ver 2.0.2_R คู่มือการใช้งาน
4 HIPTIME 4.0 (For Series S) Ver 4.0
คู่มือการใช้งาน
5 HIP (Series 8 - S) Ver 2.0.5 (18/06/2019)
คู่มือการใช้งาน
6 HIP (Series U) Ver 2.0.4 (19/12/2017)
คู่มือการใช้งาน
7 HIP Series 8 - S Ver 2.0.2
คู่มือการใช้งาน
8 HIP Series U Ver 2.0.2
คู่มือการใช้งาน
9 HIP Premium Time G2 Ver 1.3.6
10 HIP Premium Time Ver 1.3.7
คู่มือการใช้งาน
11 HIP Time Attendance 2011 Ver 2.7.4
คู่มือการใช้งาน
12 HIP Device Management Ver 2.2 Build 6/9/2010
คู่มือการใช้งาน
13 HIP E-Clocking Ver 2.1.16
14 Patrol Management System (GT9) Ver 5.1.1
15 Wiegand Access Control Ver 7.75
16 Wiegand Access Control Ver 8.83
17 Crystal Report Ver 2008
18 .NET Framework 3.5 Windows XP, 7
19 .NET Framework 3.5 Windows 8 , 10
Config Zk Windows 8 , 10