ลำดับ ชื่อโปรแกรม เวอร์ชั่น ดาวน์โหลด ชื่อรุ่นอุปกรณ์ คู่มือการใช้งาน
0 ( REMOTE ) AnyDesk Ver 3.7.0 Download
0 ( REMOTE ) TeamViewer QuickSupport Download
0 ( REMOTE ) AeroAdmin QuickSupport Download
3 ZK TIME 5.0 Ver 4.8.9 Download คู่มือการใช้งาน
- ZKTIME.NET Ver 4.1.1.14 Download คู่มือการใช้งาน
4 HIPTIME 4.0 (For Series S) Ver 4.0 Download
คู่มือการใช้งาน
5 HIP (Series 8 - S) Ver 2.0.5 (18/06/2019) Download
คู่มือการใช้งาน
6 HIP (Series U) Ver 2.0.4 (19/12/2017) Download
คู่มือการใช้งาน
7 HIP Series 8 - S Ver 2.0.2 Download
คู่มือการใช้งาน
8 HIP Series U Ver 2.0.2 Download
คู่มือการใช้งาน
9 HIP Premium Time G2 Ver 1.3.6 Download
10 HIP Premium Time Ver 1.3.7 Download
คู่มือการใช้งาน
11 HIP Time Attendance 2011 Ver 2.7.4 Download
คู่มือการใช้งาน
12 HIP Device Management Ver 2.2 Build 6/9/2010 Download
คู่มือการใช้งาน
13 HIP E-Clocking Ver 2.1.16 Download
14 Patrol Management System (GT9) Ver 5.1.1 Download
15 Wiegand Access Control Ver 7.75 Download
16 Wiegand Access Control Ver 8.83 Download
17 Crystal Report Ver 2008 Download
18 .NET Framework 3.5 Windows XP, 7 Download
19 .NET Framework 3.5 Windows 8 , 10 Download
Config Zk Windows 8 , 10 Download