CCS 236
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

รายละเอียด

+ 1,000 ลายนิ้วมือ
+ ข้อมูลการลงเวลา 100,000 รายการ
+ เชื่อมต่อ U Disk, USB, TCP/IP
+ สนับสนุน ID Card
----------------------------------------------
CMI 236 รุ่นใหม่ใช้ซีพียูรุ่นใหม่ล่าสุด สแกนลายนิ้วมือได้ 360 องศา ทำงานได้รวดเร็ว หัวอ่านคงทนแข็งแรง เชื่อต่อเพื่อดึงข้อมูลได้ทั้ง TCP/IP ผ่านสายแลน และ USB port ในกรณีที่ไม่ต้องการเดินสาย รูปทรงการออกแบบที่ทันสมัย สีดำตัดแดง มีปุ่มฟังก์ชั่นครบครัน ใช้งานร่วมกับโปรแกรม e-Clocking Application ใช้งานได้ง่าย ใช้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft Excel