CCS 68
เครื่องสแกนใบหน้า / ลายนิ้วมือ ควบคุมประตู

รายละเอียด

- 700 ใบหน้า, 5,000 ลายนิ้วมือ 1,000 การ์ด
- บันทึกข้อมูลได้ 160,000รายการ
- หน้าจอสีขนาด 2.4นิ้ว
- หลอดอินฟราเรด 112หลอด
- สแกนในที่พื้นที่แสงสว่างน้อยได้
- พร้อมระบบควบคุมการปิด-เปิดประตู
----------------------------------------------------------------------------------------- โปรแกรม HIP Time