ขอขอบคุณ เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด (สาขา 00004)(ปทุมธานี) CCS SMAC-1TD (Smart AC TD)

รายละเอียด งานการติดตั้ง


ขอขอบคุณ เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด (สาขา 00004)(ปทุมธานี)

ติดตั้ง CCS460(Smart AC [TD]) สแกนนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

ลงบันทึกเวลาทำงานของพนักงาน

ตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย

** สนใจสินค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ **


- Line : ccsfuture

- Hotline : 094-490-3941-3

- Tel : 02-525-4178-80

- Facebook : ccsfingerscan

- ccsfuture@gmail.com