HIP CMi 816U พร้อมอุปกรณ์ควบคุมประตู จำนวน 1 ชุด">
บริษัท ชาร์ม เนเชอรัล โปรดักซ์ แอนด์ สปา จำกัด

2017-09-01 00:00:00

View : 18001

บทนำ

งานติดตั้งเครื่องควบคุมประตูด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น HIP CMi 816U พร้อมอุปกรณ์ควบคุมประตู จำนวน 1 ชุด

รายละเอียด

งานติดตั้งเครื่องควบคุมประตูด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น HIP CMi 816U พร้อมอุปกรณ์ควบคุมประตู จำนวน 1 ชุด