บทความ
6 ข้อดีของ สแกนนิ้ว access control ป้องกันบุคคลภายนอก
อ่านเพิ่มเติม
การตั้งค่า IP ให้กับเครื่องสแกนนิ้ว แบบ คงที่ (Fixed IP)
อ่านเพิ่มเติม
โปรแกรมคำนวณเวลาสแกนนิ้วเข้าออก: ก้าวหน้าของการบริหารจัดการในองค์กรยุคใหม่
อ่านเพิ่มเติม
การแก้ Font และ Data/Time หรือวันที่ให้สามารถใช้งานกับเครื่องสแกนนิ้ว ZKTECO ได้กับโปรแกรม ZKTIME 5.0
อ่านเพิ่มเติม
การตั้งค่า IP Address แบบคงที่ (Static IP)
อ่านเพิ่มเติม
วิธีการแก้ไขการเชื่อมต่อเครื่องสแกนนิ้วไม่ได้
อ่านเพิ่มเติม
รีวิวเครื่องสแกนนิ้ว ZKTeco
อ่านเพิ่มเติม
เครื่องสแกนลายนิ้วมือและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในวิธีการปกป้องความปลอดภัย
อ่านเพิ่มเติม
ทำไมต้องติดเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ล็อคควบคุมการเปิด-ปิดประตู
อ่านเพิ่มเติม
ความแตกต่างระหว่าง ZKBioTime ( เป็น Browser / Server )
อ่านเพิ่มเติม
การยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าหรือ “Face Recognition Biometrics Authentication”
อ่านเพิ่มเติม
เครื่องสแกนนิ้วมือรุ่น CCS AC1 ( SMART AC 1)
อ่านเพิ่มเติม
อุปกรณ์สัญญาณเสียงเมื่อเปิดประตู Buzzer ติดตั้งไว้กับ Magnetic Lock
อ่านเพิ่มเติม
สแกนนิ้วลงบันทึกเวลา zkteco แบบการเชื่อมต่อ WIFI / LAN / USB
อ่านเพิ่มเติม
ลายนิ้วมือ 3 กลุ่ม 15 รูปแบบ ลายนิ้วมือนิ้วโป้งซ้าย บอกบุคลิกลักษณะนิสัย
อ่านเพิ่มเติม
วิธีลบรายการบันทึกเวลา เมื่อข้อมูลเต็ม
อ่านเพิ่มเติม
การประยุกต์ใช้งานเครื่องสแกนใบหน้านิ้วเพื่อบันทึกเวลามาเรียนของนักเรียน นักศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
เครื่องสแกนใบหน้า อ่านใบหน้ายังไง? ระบบการสแกนใบหน้า แบบเจาะลึก
อ่านเพิ่มเติม
รีโมทไร้สาย เปิดปิดประตู
อ่านเพิ่มเติม
การสั่งงาน ระบบแจ้งเตือนโรงงาน
อ่านเพิ่มเติม
เครื่องสแกนใบหน้าและนิ้ว ระบบเชื่อมต่อ Wi-Fi
อ่านเพิ่มเติม
การเชื่อต่อ WI-FIกับเครื่องสแกนนิ้ว
อ่านเพิ่มเติม
การเลือกใช้งาน ความจุ USB กับเครื่อง สแกนนิ้ว
อ่านเพิ่มเติม
Face Scan and Fingerprint
อ่านเพิ่มเติม
ออนไลน์ เครื่องสแกนนิ้ว ให้เชื่อมต่อหาโปรแกรม เข้าหากันจากหลายๆแหล่ง
อ่านเพิ่มเติม
Zkteco Software
อ่านเพิ่มเติม
ชุดติดตั้ง เครื่องสแกนนิ้ว เปิด ปิด ประตู พร้อม ระบบ อินเตอร์คอม
อ่านเพิ่มเติม
HTTP PUSH SDK
อ่านเพิ่มเติม
เครื่องสแกนนิ้วมือ / ติดตั้งกริ่งโรงงาน
อ่านเพิ่มเติม
การใช้งาน BioTime 8.0 , zktime.net , ZK Security 3.5
อ่านเพิ่มเติม
1   2   3   4   5       Next