ตัวอย่างงานการติดตั้ง

สแกนนิ้วมือ

- ระบบ Lock กลอนแม่เหล็ก เครื่องควบคุมการเข้า-ออกประตู (ตัวอย่างการติดตั้ง)

ตัวอย่างงานการติดตั้ง

www.ccss.co.th โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-525-4178 - 80
สแกนนิ้วมือ

- เครื่องสแกนนิ้ว บันทึกเวลา เข้า-ออกงาน

ตัวอย่างงานการติดตั้ง

www.ccss.co.th โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-525-4178 - 80
สแกนนิ้วมือ

- ติดตั้งเครื่องทาบบัตร ควบคุมชั้นลิฟท์

ตัวอย่างงานการติดตั้ง

www.ccss.co.th โทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-525-4178 - 80