เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือ จาก FPC ในงาน WinHEC 2016

2016-05-05 09:36:08

View : 18009

บทนำ

บริษัท Fingerprint Cards (FPC) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมและแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของ เซนเซอร์หัวอ่านลายนิ้วมือ ในงาน Microsoft Windows Hardware Engineering Community (WinHEC)

รายละเอียด
บริษัท Fingerprint Cards (FPC) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมและแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของ เซนเซอร์หัวอ่านลายนิ้วมือ ในงาน Microsoft Windows Hardware Engineering Community (WinHEC) การประชุมเชิงปฏิบัติการที่จะจัดขึ้นในสัปดาห์นี้ 

" ตามประกาศของ FPC , มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 400 สายการผลิตเข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ WinHEC เพื่อการพัฒนาเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือสำหรับ Windows รุ่นถัดไป การประชุมจัดขึ้นในเซินเจิ้น , ประเทศจีน ในวันที่ 25-26 และจัดที่ไทเป ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 28-29 เมษายน ที่ผ่านมา "


 " เดือนก่อนหน้านี้ Fingerprint Cards (FPC) ได้ตีพิมพ์ในรายงานรายได้ประจำปีของปี 2015 มีรายได้ถึง 356.6 ดอลลาร์สหรัฐ (US) ซี่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,142% จากปี 2014 "

ที่มา : biometricupdate.com