ความแตกต่างระหว่าง HIP Series U กับ Series 8

2019-10-31 10:08:41

View : 18031

บทนำ

ความแตกต่างระหว่าง HIP Series U กับ Series 8

รายละเอียด

HIP Premium Time for Series U 2.0.4 (19/12/2017) // HIP Premium Time for Series 8 2.0.4 (10/09/2019)

ความแตกต่าง Series U / Series 8 

        Series U

Ci 805U , CI 806U Ci809UCMi810UCMi816U CMi819U CMi817U

- HIP Premium Time for Series U เพื่อใช้งานกับรุ่นเครื่องรุ่น ตระกูล Series U เท่านั้น

        Series 8

C28TCi26T C602 CMiF60 CMiF68CMiF65S

- HIP Premium Time for Series 8 เพื่อใช้งานกับเครื่องรุ่นตระกูล Series 2 , Series 6 , Series 8
และ Face Sacn

 

สนใจติดต่อได้ที่ = CCS = E-mail : ccsfuture@gmail.com

Facebook : ccsfingerscan Hotline : 094 490 3941 -3 Tel : 02 525 4178 -80 

Line : ccsfuture Email : ccsfuture@gmail.com

 

Keyword : นาฬิกายาม,สแกนนิ้ว,สแกนนิ้วมือ,สแกนลายนิ้ว,สแกนลายนิ้วมือ,สแกนหน้า,สแกนใบหน้า,เครื่องบันทึกเวลา,เครื่องสแกนนิ้ว,เครื่องสแกนนิ้วhip,เครื่องสแกนนิ้วราคาถูก,เครื่องสแกนลายนิ้ว,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,เครื่องสแกนลายนิ้วมือราคาถูก,เครื่องสแกน