ข้อแตกต่างระหว่าง ระบบ Access Control ด้วยเครื่องเครื่องสแกนนิ้ว Standalone และด้วย Board Wiegand

2020-01-06 10:04:11

View : 18023

บทนำ

ข้อแตกต่างระหว่าง ระบบ Access Control ด้วยเครื่องเครื่องสแกนนิ้ว

รายละเอียด

ระบบ Access Control ด้วยเครื่องสแกนนิ้ว , เครื่องสแกนใบหน้า แบบ Standalone
- ควบคุมการทำงานจากส่วนกลาง (บางฟังก์ชั่น)
- เหมาะสำหรับใช้งานในส่วนที่ต้องการระดับรักษาความปลอดภัยปานกลาง เช่น ห้องทำงานทั่วไปที่ห้ามบุคคลที่ส่วนเกี่ยวข้องเข้า
- ราคาไม่สูงมากนัก มีมาตรการควบคุมประตูน้อยกว่า การทำงานมีความสะดวก และรวดเร็วในการควบคุมการทำงาน ตั้งค่าการใช้งานในระบบเครือข่าย โดยผ่าน Port TCP/IP
- การใช้งานในระบบเครือข่ายมีการติดต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ โดยใช้โปรแกรมสำหรับตั้งค่าต่างๆ (ได้บางฟังก์ชั่น)
- ใช้โปรแกรม Time Attendance
- Time Management
สามารถตั้งค่าผู้ใช้งานที่ประตูต่างๆ และสามารถกำนดเวลาการเข้า-ออกประตูได้ (Time Zone) ได้ 50 Time Zone, สร้าง Group Time Zone ได้ 5 กลุ่ม, การตั้งค่าการทำซ้ำในแต่ละอาทิตย์ และระยะเวลาที่ใช้
ต้องจดจำการตั้งค่า Time Zone และ Group Time Zone ของแต่ละประตู
- Remote door
Option ลงโปรแกรมเพิ่ม สั่งการจากตัวโปรแกรมเพื่อทำการเปิดประตูค้างไว้เป็นเวลานาน

ระบบ Access Control ด้วย Board Wiegand
- ควบคุมการทำงานจากส่วนกลางแบบเต็มรูป
- เหมาะสำหรับใช้งานในส่วนที่ต้องการระดับรักษาความปลอดภัยสูง เช่น ธนาคาร บริษัทประกันภัย บริษัทขนาดใหญ่ สำนักงานที่มีการตรวจสอบแบบเข้มข้น ห้อง Server ห้องความมั่นคงสูง
- ราคาสูงกว่า มีมาตรการควบคุมประตูมากกว่า มีประสิทธิภาพสูง, ง่ายในการควบคุม, สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่บันทึกไว้และควบคุมการบันทึก และเพิ่มการทำงานในส่วนต่างๆ บนการใช้งานในระบบเครือข่าย โดยผ่าน Port TCP/IP
- การใช้งานในระบบเครือข่ายมีการติดต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ โดยใช้โปรแกรมสำหรับตั้งค่าต่างๆ และวิเคราะห์การเข้าระบบที่ได้บันทึกไว้  โดยที่คอมพิวเตอร์สามารถที่จะเปิดการทำงานของระบบ, ในขณะที่ปิดเครื่องอยู่หรืออยู่ใน Standby Mode โปรแกรมจะทำการจัดการและตั้งค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่หน้าจอจะแสดงสภาวะการทำงานของแต่ละประตู
- ใช้โปรแกรมสำหรับควบคุมการเข้า-ออกของการสแกนใบหน้า, นิ้ว, บัตร
- การจัดการสิทธิ์
สามารถกำหนดได้ว่า จะให้ผู้ใช้งานเข้า-ออกได้ที่ประตูไหนบ้าง หรือสามารถเข้าได้ทุกประตู รวมไปถึงการตั้งค่าประตูหรือบุคคล โดยกำหนดได้แบบ 1 ประตูต่อ 1 บุคคล โดยที่บุคคลแต่คนจะสามารถใช้งานได้เฉพาะประตูที่ได้ตั้งค่าไว้เท่านั้นหรือได้ทั้งหมด
- A small number of privileges to modify the upload separate function
ในกรณีที่มีข้อมูลของผู้ใช้ใหม่และข้อมูลที่ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขน้อย ระบบจะทำการ Upload ตลอดเวลา, แต่ถ้ามีข้อมูล ระบบจะทำการแยกการเพิ่มและปรับปรุงออกจากกันทำให้สามารถทำการ Upload ซึ่งจะทำให้ใช้เวลาไม่นาน และมีรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างการ Upload ข้อมูล
- Competence regularly upload
ในกรณีที่ข้อมูลมีจำนวนมาก ตัวอุปกรณ์ควบคุมจะค้นหาเส้นทางที่ใกล้ที่สุดในการ Upload ข้อมูลและใช้เวลาน้อยที่สุด ความสามารถในส่วนนี้มาจากในระบบ ถ้าผู้ใช้ไม่ใช้งานในส่วนของ automatic access to upload ซึ่งฟังก์ชั่นนี้จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมในการทำงาน
- Time Management
สามารถตั้งค่าผู้ใช้งานที่ประตูต่างๆ และสามารถกำนดเวลาการเข้า-ออกประตูได้ (Time Zone) ได้ 255 Time Zone สามารถกำหนดช่วงเวลาได้อีก 3 ช่วงเวลา, สร้าง Group Time Zone ได้ไม่จำกัด, การตั้งค่าการทำซ้ำในแต่ละอาทิตย์ และระยะเวลาที่ใช้ (เมื่อมีการใช้งานมากกว่า 3 ช่วงเวลาที่ได้กำหนดไว้ ผู้ใช้สามารถที่จะเพิ่มเวลา(ขยายได้) ในการทำงานเพื่อให้การทำงานสำเร็จตามที่ต้องการได้)
มีการบันทึกการตั้งค่า สามารถเรียกดูการตั้งค่าต่างๆ ได้จาก Card Wiegand
- Real time and offline dual-mode
Real time monitoring สามารถที่จะเปิดดูสถานการณ์ทำงานของประตูทั้งหมด และทำการเปลี่ยนสถานะได้โดยการผ่านการควบคุมจาก real-time monitoring ซึ่งจะแสดงการทำงานแบบ real-time สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นและได้บันทึกไว้ เช่น เวลาที่เข้าประตู ถ้าใช้สแกนใบหน้า, นิ้ว, บัตรที่ถูกต้องข้อมูลจะแสดงเป็นสีเขียว, ถ้าเป็นใบหน้า, นิ้ว, บัตรที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้จะแสดงเป็นสีส้ม และถ้าเป็นอย่างอื่นจะแสดงเป็นสีแดงและส่งสัญญาณเตือนภัยให้กับผู้ควบคุม และถ้าระบบมีการทำงานร่วมกับระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ ผู้ควบคุมสามารถสั่งการให้แสดงสัญญาณเสียง sirens และใช้งานในส่วนต่างๆที่ระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ใช้อยู่ แม้ว่าคอมพิวเตอร์จะปิดอยู่ แต่ก็ยังสามารถใช้งาน Function นี้ได้ตามปกติ
- Task List and more doors
ในบางช่วงเวลาที่มีผู้ใช้งานเข้า-ออกประตูน้อย สามารถตั้งค่าไม่ให้ประตูเปิดได้ และจะสามารถเปิดการใช้งานได้ ก็ต่อเมื่อถึงเวลาที่ได้ตั้งค่าให้สามารถเปิดประตูได้
- Remote door
Administrators สามารถที่จะใช้คำสั่งนี้ได้ โดยการสั่งการจากตัวโปรแกรมเพื่อทำการเปิดประตูค้างไว้เป็นเวลานาน โดยกดที่ปุ่ม “lone-distance open-door” เพื่อทำการเปิดประตู

- การแจ้งเตือน (Linkage alarm function)
การดูแลความปลอดภัยทั้งหมดจะถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา และทำการส่งสัญญาณสีแดง เพื่อบ่งบอกสถานะที่เป็นอันตราย จากนั้นคอมพิวเตอร์จะทำการแจ้งเตือนไปยังผู้ควบคุม โดยสามารถต่อกับอุปกรณ์เตือนไฟไหม้ได้ โอยผ่านชุดอุปกรณ์ควบคุมที่เพิ่มเข้าไป ซึ่งจะสามารถที่ให้สัญญาณเสียงเตือนได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม
- Illegally intruded into the police ประตูเปิด เมื่อถูกทำลายจากผู้บุกรุก
- Not closed the door a long time เมื่อเข้าผิดประตู หรือเลยเวลาที่ได้กำหนดไว้ ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยังห้องควบคุม หรือผู้ดูแลระบบ เพื่อรอคำสั่งต่อไปจากผู้ควบคุม
- Alarm illegal card ในส่วนนี้จะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลระบบเมื่อมีการพยายามใช้บัตรอื่นเพื่อที่จะเปิดประตู
- Stress alarm การบังคับให้เปิดประตูเฉพาะด้านที่ต้องการ ถ้าพนักงานไม่ยอมเปิดประตูหรือมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น ทั้งนี้ในส่วนของการดูแลความปลอดภัยจะได้รับการแจ้งเตือน เพื่อรอการยกเลิกสิทธิ์ของบุคคลดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ประตูใช้งานได้ ระบบสามารถส่งสัญญาณไปให้กับศูนย์ควบคุมส่วนกลางอย่างเงียบๆได้ และในขณะเดียวกัน ก็สามารถที่จะทำการยกเลิกสิทธิ์ได้ด้วย

- การจัดการพื้นที่ (Regional Management)
การค้นหาตรวจสอบอย่างรวดเร็ว : สามารถที่จะค้นหาอาคารหรือพื้นที่ที่ต้องการ (รวมไปถึงประตูที่มีอยู่) ซึ่งในรายละเอียด จะแสดงหมายเลขของพนักงานและสิทธิ์ในการเข้าใช้งานของแต่ละคน
การจัดวางพนักงาน : ผู้ใช้สามารถที่จะค้นหา พนักงาน ว่าอยู่ตรงจุดไหน , เมื่อเวลาใด
- Use cases
1. สำหรับบริษัทที่มีขนาดใหญ่ ย่อมจะมีความลับ บางครั้งอาจจะต้องมีการห้ามพนักงานใช้โทรศัพท์ และสามารถใช้งานในส่วนนี้เพื่อตรวจสอบความเคลื่อนไหวของพนักงาน
2. ในส่วนของการรักษาความปลอดภัย, เมื่อเกิดเหตุขึ้น สามารถรู้ได้ว่า มีผู้ประสบภัยอยู่ข้างในตึกจำนวนเท่าไหร่ และอยู่ส่วนไหนของตึกบ้าง เพื่อที่จะวางแผนในการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
3. สำหรับผู้จัดการของบริษัท, นายจ้าง หรือผู้จัดการฝ่ายบุคคล สามารถที่จะรู้ได้ว่า มีพนักงานทำงานอยู่ที่บริษัทกี่คน ถ้าไม่แน่ใจ ก็สามารถที่ดูสถิติการลงเวลาได้
- การป้องกันการเข้าโดยไม่สแกนบัตร (To anti-submarine, anti-tailed)
ในการเข้า-ออกแต่ละครั้ง พนักงานจะต้องทำการสแกนบัตรทุกครั้งที่มีการเข้า-ออกประตู เมื่อมีการบันทึกที่ไม่ตรงกัน เช่น มีการบันทึกการสแกนออก แต่ไม่มีการบันทึกการสแกนเข้า ซึ่งอาจจะมาจากการที่เข้าประตูโดยไม่ยอมสแกนบัตร หรือใช้บัตรของคนอื่นสแกนแทน จะไม่สามารถที่จะสแกนเข้าประตูนั้นได้อีก หรือบางคนอาจจะสแกนเข้า โดยใช้ที่ใช้รหัสจากบัตรผู้อื่น ในการสแกนเข้าประตู ระบบจะทำการปฏิเสธการสแกนเข้าประตูของพนักงานคนนั้น ถ้ามีการตั้งค่าการใช้งานในส่วนนี้ไว้
- การล็อคประตูแบบพิเศษ (Interlocked)
เงื่อนไขนี้เป็นการทำงาน เมื่อมีการร้องขอแบบพิเศษ ในกรณีที่ประตูที่สามารถเข้าได้ เกิดเสียขึ้นมา และอีกประตูไม่ได้กำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ สามารถควบคุมการทำงานของประตูทั้ง 2 ประตูได้โดยใช้งาน Function นี้
- การเปิดประตูทิ้งไว้ (Mandatory switch doors)
ในบางครั้งที่ต้องการเปิดประตูทิ้งไว้นานๆ ผู้ใช้สามารถที่จะตั้งค่าดังกล่าวโดยผ่านโปรแกรม 
ในบางครั้งอาจจะต้องการปิดประตูไว้เป็นเวลานาน โดยที่ไม่ให้ใครเข้า สามารถทำได้โดยการตั้งค่าแบบ Normally Closed
หรือถ้าต้องการใช้การตั้งค่าแบบที่ได้กำหนดไว้จากโปรแกรม ก็สามารถกลับไปใช้งานได้ โดยการเลือกที่แบบ Door Control
ถ้าผู้ดูแลระบบตรวจพบว่า มีผู้ใช้กำลังทำผิดเงื่อนไขที่ได้ตั้งไว้ ผู้ดูแลระบบสามารถสั่งการปิดประตู ผ่านโปรแกรม โดยใช้ Function นี้ และเมื่อ Function นี้ทำงาน ผู้ใช้จะไม่สามารถเปิดประตูได้ จนกว่าผู้ดูแลระบบจะสั่งเปลี่ยนแปลงสถานะต่อไป ซึ่งจะช่วยในการป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหาหลบหนีการจับกุม
- การกดปุ่ม 2 ครั้ง (Two functional emergency closure) ผู้ใช้สามารถใช้งาน Function นี้ได้โดยไม่ต้องลงโปรแกรม เพียงแค่กดปุ่มที่ Switch ควบคุมการเตือนภัยตรงจุดเชือมต่อ, ในกรณีที่มีภัยเกิดขึ้น แล้วผู้ใช้กดปุ่มที่สวิทซ์ดังกล่าว ประตูทั้งหมดจะปิดเองโดยทันที และเมือกดอีกครั้งระบบจะกลับมาทำงานตามปกติ
- การกำหนดเวลา (Timing task function)
ตัวอย่างเช่น สำนักงานต่างๆ และห้องประชุม ซึ่งจะมีเวลาที่เปิด-ปิดที่แน่นอน เช่น เปิดประตูตอนเช้าเพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้า-ออกได้ และในช่วงเย็นจะเข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่โดยที่เจ้าหน้าที่จะต้องทำการสแกนบัตรเพื่อเปิดประตู และในช่วงค่ำ ประตูจะปิดโดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะเปิดประตูได้ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของอาคาร
- ใช้บัตรแรกในการเปิดประตู (Card to open the door)
ตัวอย่างเช่น ความต้องการของบริษัท ต้องการให้มีคนแรกมาเป็นผู้เปิดประตู เฉพาะบัตรที่สแกนเป็นใบแรกเท่านั้นที่จะสามารถเปิดประตูได้ โดยบัตรนี้อาจจะเป็นบัตรของผู้บริหาร หรืออื่นๆ แล้วแต่การตั้งค่า ส่วนพนักงานคนอื่นๆ สามารถเข้าได้ได้โดยสแกนบัตรตามปกติ หรือกำหนดให้เปิดประตูทิ้งไว้ และปิดประตูเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ในการตั้งค่าในส่วนนี้ ถ้าไม่มีบัตรที่ได้กำหนดไว้มาเปิดประตู พนักงานคนอื่นๆ ก็จะไม่สามารถเปิดประตูได้ จะต้องรอให้มีใช้บัตรใบแรกดังกล่าวมาเปิดประตูก่อน
- DVR
ระบบ Access Control สามารถที่จะติดตั้งกล้องวีดีโอแบบ Micro-tillage ได้ เมื่อมีการสแกนบัตรเพื่อเปิดประตู กล้องจะทำการบันทึกภาพเป็นเวลา 3 วินาที เพื่อใช้ในการตรวจสอบเจ้าของบัตรย้อนหลัง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากจอภาพแบบ Real-time
- การจัดการเหตุการณ์ (Event Management)
สามารถบันทึกเก็บข้อมูลได้ 100,000 Records โดยในแต่ละรายการจะแสดงข้อมูลของหมายเลขรายการ เวลา และสถานที่ที่บันทึก ถ้าไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เนื่องจากเนื้อที่เต็ม ระบบจะทำการหาพื้นที่ที่จะเก็บข้อมูลใหม่ โดยทำการลบข้อมูลเก่าที่ได้บันทึกไว้ จากนั้นทำการบันทึกข้อมูลใหม่เข้าไป ถ้าในระหว่างที่เปิดข้อมูลที่ได้บันทึกไว้แล้วมีเหตุเกิดขึ้น ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลไว้

E-Map
ผู้ใช้จะต้องทำการวางประตูไว้ในจุดที่ใกล้เคียงกับตำแหน่งจริง โดยที่การทำงาน จะทราบสถานการณ์ทำงานของแต่ละประตู

sale1@ccss.co.th

 

 

 

สนใจติดต่อได้ที่ = CCS = E-mail : ccsfuture@gmail.com

Facebook : ccsfingerscan Hotline : 094 490 3941 -3 Tel : 02 525 4178 -80 

Line : ccsfuture Email : ccsfuture@gmail.com

 

Keyword : นาฬิกายาม,สแกนนิ้ว,สแกนนิ้วมือ,สแกนลายนิ้ว,สแกนลายนิ้วมือ,สแกนหน้า,สแกนใบหน้า,เครื่องบันทึกเวลา,เครื่องสแกนนิ้ว,เครื่องสแกนนิ้วhip,เครื่องสแกนนิ้วราคาถูก,เครื่องสแกนลายนิ้ว,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,เครื่องสแกนลายนิ้วมือราคาถูก,เครื่องสแกน