ลายนิ้วมือ มี 3 กลุ่ม 15 รูปแบบ ดูลายนิ้วมือ นิ้วโป้งซ้าย ว่าเป็นลายนิ้วรูปแแบบไหน จะได้รู้บุคลิก ลักษณะนิสัย จุดเด่นจุดด้อย

2024-01-24 10:55:27

View : 16780

บทนำ

ลายนิ้วมือ มี 3 กลุ่ม 15 รูปแบบ ดูลายนิ้วมือ นิ้วโป้งซ้าย ว่าเป็นลายนิ้วรูปแแบบไหน จะได้รู้บุคลิก ลักษณะนิสัย จุดเด่นจุดด้อย

รายละเอียด

ลายนิ้วมือ แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
1.1 ลายนิ้ว กลุ่ม Thinking
- ลายนิ้วก้นหอย (Whorl) มี 6 รูปแบบ
- ลายนิ้วมัดหวายคู่ (Double Loop) มี 2 รูปแบบ
1.2 ลายนิ้ว กลุ่ม Feeling
- ลายนิ้วมัดหวายแท้ (Ulnar loop/Radial Loob) มี 2 รูปแบบ
- ลายนิ้วลายโค้ง (Arch) มี 4 รูปแบบ
1.3 ลายนิ้วอุบัติเหตุ หรือลายผสม (Variant)

กลุ่มความคิด Thinking : Task focus นักคิด นักบริหาร การจัดการ ความเป็นผู้นำ
1. ลายก้นหอย (Whorl) : การปกครอง (Dominance)
ผู้นำ, นักบริหาร, เชื่อมั่นในตัวเอง, ชอบแข่งขัน, ชอบออกคำสั่ง, ไม่ชอบการถูกควบคุม, ดื้อรั้น, ใจร้อน คิดเร็ว ทำเร็ว
มีจำนวนอยู่ 25 เปอร์เซ็นต์ บุคลิกภาพของคุณตรงกับ เสื้อ
2. ลายก้นหอยมัดหวายคู่ (Double Loop Whorl) : การปฏิบัติตาม (Compliance)
มาตรฐานสูง, ละเอียดรอบคอม, มีความคิดของตัวเอง, อยากรู้อยากลอง, ทำหลายอย่าง สนใจหลายอย่าง ตัดสินใจช้า
มีจำนวนอยู่ 10 เปอร์เซ็นต์ บุคลิกภาพของคุณตรงกับ นกฮูก

กลุ่มความรู้สึก Feeling : People focus มิตรภาพ มนุษย์สัมพันธ์ อ่อนโยน ซื่อสัตย์ จงรักภักดี
3. ลายมัดหวายแท้ (Ulnar loop/Radial Loob) : อิทธิพล (Influence)
ระเบียบประเพณี มีความยืดหยุ่นประนีประนอมสูง, มีความซื่อสัตย์ อ่อนโยน มิตรภาพ ขึ้เกรงใจ ไม่กล้าแสดงออก, ทำตามขั้นตอน, ตัดสินใจไม่เด็ดขาด
มีจำนวนอยู่ 60 เปอร์เซ็นต์ บุคลิกภาพของคุณตรงกับ โลมา
4. ลายโค้ง (Arch) : ความมั่นคง (Steadiness)
ความคิดสร้างสรรค์ดี เรียนรู้ได้ (ช้า-เร็ว ขึ้นอยู่กับอารมณ์ การพัฒนา) จดจำรายละเอียดได้ ชอบศิลปะ มีอารมณ์อ่อนไหว มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดีสู ไม่กล้าตัดสินใจ
มีจำนวนอยู่ 5 เปอร์เซ็นต์ บุคลิกภาพของคุณตรงกับ นกยูง

รูปแบบของลายนิ้วมือ มี 5 ประเภท
1. ลายก้นหอย (Whorl หรือ W) มี 6 รูปแบบ
ลายก้นหอย ลักษณะจำเพาะ จะมี 1 จุดศูนย์กลาง (Center) และมี 2 สันดอน (Delta)
เป็นกลุ่มความคิด Thinking : นักคิด นักบริหาร การจัดการ ความเป็นผู้นำ
ยึดถือตัวเอง รักอิสระ มีความเชื่อมั่น มีความเป็นผู้นำ ชอบสั่งการ รั้น ใจร้อน มุ่งมั่น ใช้เหตุผลสูง เดินหน้าเร็วเมื่อมีเป้าหมาย ไม่ชอบการควบคุม มีความอดทนสูง

1.1 Concentric Whorl (CW) ลักษณะจำเพาะ มีจุดศูนย์กลางเป็นวงกลม และวงกลมซ้อนออกมาหลายชั้น แต่ละวงจะเป็นอิสระ ไม่เชื่อมต่อกัน
- บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ภาวะผู้นำ มีความเป็นตัวเองสูง รักอิสระ ไม่ชอบการควบคุม เป็นคนมุ่งมั่น ยึดถือตัวเองสูง ดื้อรั้น เป็นนักคิดหาเหตุผล และมีความพยายามสูง ใส่ใจในภาพลักษณ์ของตัวเอง มีความกระตือรือร้นสูง แต่ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจด้วย
- ลักษณะเด่น/ด้อย ชอบการแข่งขัน ชอบเป็นผู้สั่งการ โดดเด่นในการแสดงออกทางความคิดและตัดสินใจ สามารถรับแรงกดดันได้ดี
- ควรปรับปรุง/ส่งเสริม ดื้อรั้น ตัดสินใจเร็ว ขาดความรอบคอบ อาจแข็งกร้าวไป ลืมใส่ใจผู้คนที่ร่วมงานด้วย
- วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน และรับฟังคนรอบข้าง หาข้อมูลเพิ่มเติม ฝึกใจเย็นลง และรอบคอบขึ้น
- วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น เนื่องจากเป็นผู้ยอมรับเหตุผล จึงต้องมีตัวอย่างประกอบ และเหตุผลที่ชัดเจน ไม่ต้องอ้อมค้อมหรืออารัมภบทมาก ชัดเจน ตรงประเด็น เพราะความตรงไปตรงมา เขาอาจจะบอกคุณว่าช่วยเข้าประเด็น ยินดีรับฟังคำชื่นชม ไม่ควร ตำหนิต่อหน้าผู้อื่น

1.2 Spiral Whorl (SW) มีจุดศูนย์กลางเป็นวงม้วนคล้ายเลข ๑ (เลขหนึ่งไทย) แล้วม้วนวนออกมา โดยเชื่อมต่อกันออกมาอย่างต่อเนื่อง เส้นแต่ละวงจะไม่ขาดตอนจากกัน
- บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ภาวะผู้นำ มีความเป็นตัวเองสูง รักอิสระ เป็นผู้ที่มีการคิดหาเหตุผลชัดเจน ยึดถือตนเอง ใส่ใจในภาพลักษณ์ของตัวเอง มีความพยายามดีมาก มีความกระตือรือร้น เป็นคนดื้อรั้น (แต่ก็ผ่อนปรนได้)
- ลักษณะเด่น/ด้อย ชอบเป็นผู้ควบคุม ชอบเป็นผู้สั่งการ โดดเด่นในการแสดงออกทางความคิดและตัดสินใจ สามารถรับแรงกดดันได้ดี อาจใส่ใจในรายละเอียดไม่มากเท่าที่ควร
- ควรปรับปรุง/ส่งเสริม ดื้อรั้น มุ่งมั่นต่อเป้าหมาย ตัดสินใจเร็ว ลืมใส่ใจคนร่วมงาน ควรเพิ่มการชื่นชมธรรมชาติรอบตัว และใส่ใจเพื่อนร่วมงาน
- วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน และรับฟังคนรอบข้าง หาข้อมูลเพิ่มเติม ฝึกใจเย็นลง และรอบคอบมากขึ้น
- วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น เนื่องจากเป็นผู้ยอมรับเหตุผล จึงต้องมีตัวอย่างประกอบ และเหตุผลที่ชัดเจน ไม่ต้องอ้อมค้อม หรืออารัมภบทมาก ชัดเจน ตรงประเด็น ไม่เช่นนั้นเขาจะเบี่ยงเบนไปสนใจอย่างอื่น ทำท่าเบื่อหน่าย

1.3 ก้นหอยตานกยูง Peacock 's Eye (PE) ลายกลุ่มก้นหอยที่มีศูนย์กลางเป็นวงกลมคล้าย CW ผสม SW หรือลายชนิดอื่นๆ ก็ได้ แต่จะมีพิเศษ คือสันดอนอีกด้านหนึ่งจะปิดประมาณ วงที่ 3-4 จึงทำให้มองเห็นมีลักษณะคล้ายตานกยูง
- บุคลิก ลักษณะนิสัย เป็นผู้ที่มีการคิดหาเหตุผล มีความคิดสร้างสรรค์สูง มองโลกในแง่ดี คิดบวกรวมถึงความคิดต่าง ใส่ใจในภาพลักษณ์ของตัวเอง มีพลังความมุ่งมั่น แข่งขันสู่ความสำเร็จ
- ลักษณะเด่น/ด้อย มองการณ์ไกล ฉลาดคิดฉับไว เป็นผู้นำที่ดี มีเสน่ห์ดึงดูด สามารถแยกแยะสิ่งต่างๆ ได้ดี (มีข้อสังเกต ลายนกยูงปัดนิ้วโป้งจะมีอิทธิพลในการลงมือทำให้สำเร็จมากกว่าปัดนิ้วก้อย)
- ควรปรับปรุง/ส่งเสริม ควรส่งเสริมให้ได้ใช้ความคิดสร้างอย่างเต็มรูปแบบ จะพัฒนาได้ดีเป็นพิเศษ
- วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน เรียนรู้จากหลายทาง เพื่อสร้างจินตนาการและแรงบันดาลใจใหม่ๆ
- วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น เนื่องจากเป็นผู้ยอมรับเหตุผล และมีความคิดสร้างสรรค์ การชื่นชมให้กำลังใจเป็นเรื่องสำคัญ สร้างหัวข้อสนทนาให้น่าสนใจ น่าติดตาม และมีคำถามให้เขาได้มีส่วนร่วมในการสนทนาหรือการแก้ปัญหา

1.4 ก้นหอยยืดยาว Elongated Whorl (EW) มีจุดศูนย์กลางเป็นวงรี และบีบแคบ วงซ้อนรอบนอกคล้ายกับ CW, SW
- บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย เป็นคนที่มีเหตุผล และยึดถือตัวเองสูง ชอบความสมบูรณ์แบบ มักจะวิตกกังวลกับสิ่งที่ผ่านมาแล้ว และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีรายละเอียดมากทั้งเป้าหมายและวิธีการ ชอบตัวเลข ชอบประวัติศาสตร์ เป็นนักวางแผน นักจัดการ
- ลักษณะเด่น/ด้อย แต่เป็นคนอ่อนไหว ใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจ มักจะมีความสับสนระหว่างอารมณ์กับเหตุผล มีความวิตกกังวลใจมาก
- ควรปรับปรุง/ส่งเสริม ฝึกฝนทักษะความกล้าในการตัดสินใจ เพราะมักจะมีความสับสนระหว่างอารมณ์กับเหตุผล มีความวิตกกังวลใจกับเรื่องเดิมที่ผ่านมา จึงควรสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ มุ่งไปข้างหน้า กล้าตัดสินใจ
- วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ ให้ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการตัดสินใจ เนื่องด้วยเป็นคนมีรายละเอียดและจุกจิก จึงต้องจัดระเบียบเรียงลำดับความสำคัญ ลดขั้นตอนต่างๆ ในการสื่อสาร
- วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น เนื่องจากเป็นผู้ยอมรับเหตุผล และมีความวิตกกังวลมาก จึงต้องให้ข้อมูลและเหตุผลที่ชัดเจน เป้าหมาย เนื้อหา ขั้นตอน สิ่งที่ต้องทำ แผนหลัก แผนรอง ต้องชัดเจน

1.5 Composite Whorl (CP) มีจุดศูนย์กลางเป็นขดเล็กๆ 2 วงซ้อนกัน วงซ้อนรอบนอกคล้ายกับ CW, SW
- บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย เป็นคนที่ยึดถือเหตุผล รักความอิสระ ยึดถือตนเองมาก บริหารงานโดยมองภาพรวม ไม่ลงรายละเอียด
- ลักษณะเด่น/ด้อย ตัดสินใจเร็ว ไม่เด็ดขาด เป้าหมายไม่ชัดเจน ลังเล หรือมีหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกัน เปลี่ยนแปลงง่าย ชอบงานอิสระที่ไม่มีข้อผูกมัด
- ควรปรับปรุง/ส่งเสริม ควรฝึกฝนให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง แล้วเลือกอาชีพอิสระที่รักชอบ
- วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน และสร้างพลังให้ตัวเอง รวมถึงกำลังใจสนับสนุนของคนรอบข้าง เรียนรู้และหนักแน่นกับเป้าหมาย ไม่เปลี่ยนแปลงง่ายๆ ไม่ควรมีหลายเป้าหมาย ทำให้สำเร็จเป็นอย่างๆ
- วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น เนื่องจากเป็นผู้ยึดตัวเองเป็นหลัก จึงจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมแนะนำ หรือคำชมเพื่อสร้างความเชื่อมั่น หรือสร้างกำลังใจ เป้าหมายต้องชัดเจน เรียงลำดับความสำคัญ

1.6 Imploding Whorl (IP) มีจุดศูนย์กลางเป็นวงรีแคบ วงซ้อนรอบนอกคล้ายกับ EW ผสมกับ DL แต่ลักษณะเส้นจะห่างและวงจะเป็นทรงสูงกว่า เส้น TRC ยือยาวกว่า
- บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย เป็นคนที่ยึดถือตนเอง แต่ก็ยืดหยุ่น แต่อาจไม่จดจ่อต่อเป้าหมายเท่าที่ควร หรือเป้าหมายไม่แน่นอน
- ลักษณะเด่น/ด้อย ขาดพลังจดจ่อและลืมง่าย ขาดความมั่นใจ เนื่องจากความจำระยะสั้นไม่ดีนัก จึงมักถามซ้ำบ่อยๆ มีหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกัน
- ควรปรับปรุง/ส่งเสริม ขาดพลังจดจ่อและลืมง่าย ขาดความมั่นใจ เนื่องจากความจำระยะสั้นไม่ดีนัก จึงมักถามซ้ำบ่อยๆ มีหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกัน
- วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ มุ่งมั่นต่อเป้าหมาย ฝึกฝนให้ชำนาญ ฝึกสมาธิและการจดจำ ลดขั้นตอนการทำงาน
- วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น เนื่องจากเป็นผู้ขาดความจดจ่อ หรือสมาธิไม่ค่อยมั่นคง จึงต้องกระชับและตรงประเด็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องอาจจำเป็นต้องทบทวนคำสั่ง หรือสอบถามความเข้าใจจากเขาอีกครั้ง

2. ลายก้นหอยมัดหวายคู่ (Double Loop Whorl หรือ DL) มี 2 แบบ
ลักษณะจำเพาะของลายมัดหวายคู่ คือ จะมี 2 จุดศูนย์กลาง (Center) และมี 2 สันดอน (Delta)
เป็นกลุ่มความคิด Thinking : นักคิด นักวิเคราะห์ รอบรู้ การจัดการ
มาตรฐานสูง, ละเอียดรอบคอม, มีความคิดของตัวเอง, อยากรู้อยากลอง, ทำหลายอย่าง สนใจหลายอย่าง ตัดสินใจช้า

2.1 Double Loop (DL) มี 2 จุดศูนย์กลาง 2 สันดอน แยกเป็นมัดหวายไหลบรรจบกันของแต่ละด้าน แยกเป็น 2 มัดที่ชัดเจน กลุ่นนี้มัดหวาย จะมีลักษณะทรงกลมมากกว่าวงรี 2 มัดแกนกลางไม่เทไปด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไป
- บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย เป็นคนชอบความสมบูรณ์แบบ คิดแบบบูรณาการ ยึดถือตัวเองแต่ก็ยืดหยุ่นได้ มีความคิดเป็นของตัวเอง พิถีพิถัน ระเบียบ รอบคอบ เป็นนักคิด นักวิเคราะห์
- ลักษณะเด่น/ด้อย มีความรู้รอบด้าน คิดก่อนพูด ปรับตัวเก่ง จะตัดสินใจก็ต่อเมื่อผ่านการคิดวิเคราะห์แล้ว ทำให้การตัดสินใจบางเรื่องจะล่าช้า เป็นคน 2 บุคลิก คือ เชื่อฟังแต่ก็รักอิสระ
- ควรปรับปรุง/ส่งเสริม กำหนดเวลาและเป้าหมายให้ชัดเจน จัดลำดับความสำคัญ ลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มความเด็ดขาดในการเลือกและกล้าตัดสินใจ
- วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ เนื่องด้วยเป็นคนคิดหลายอย่าง บางอย่างก็มีรายละเอียดมากไป จัดลำดับความคิด ความสำคัญในการตัดสินใจ ตั้งเป้าหมาย และกำหนดเวลาของแต่ละงานให้ชัดเจน
- วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น เนื่องจากเป็นผู้ขาดความจดจ่อ หรือสมาธิไม่ค่อยมั่งคง แต่ลงรายละเอียดมาก จึงต้องกระชับและตรงประเด็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมข้อมูล เรียงลำดับความสำคัญ ให้ตัดสินใจจากตัวเลือกที่จำกัด

2.2 Imploding Double Loop (IDL) มี 2 จุดศูนย์กลาง 2 สันดอน แยกเป็นมัดหวายไหลบรรจบกันของแต่ละด้าน กลุ่มนี้มัดหวายจะมีลักษณะยาวเป็นวงรีมากกว่าทรงกลม น้ำหนักกลุ่มมัดจะเทไปด้านหนึ่งมากกว่า 70 %
- บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย เป็นนักเหตุผล นักคิด นักวิเคราะห์ เรียนรู้เร็ว เป็นคนชอบความสมบูรณ์แบบ คิดแบบบูรณาการ ยึดถือตัวเองแต่ก็ยืดหยุ่นดี มีความคิดสร้างสรรค์ดี สามารถเลียนแบบได้เป็น 2 เท่า
- ลักษณะเด่น/ด้อย ชอบคิดนอกกรอบ เลียนแบบเก่ง เป็นคน 2 บุคลิกคือเชื่อฟังแต่ก็รักอิสระ ชอบทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน หรือมี 2 เป้าหมายในเวลาเดียวกัน
- ควรปรับประง/ส่งเสริม กำหนดเวลาและเป้าหมายให้ชัดเจน จัดลำดับความสำคัญ ลดขั้นตอนการทำงาน เพิ่มความเด็ดขาดในการเลือกและกล้าตัดสินใจ
- วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ กำหนดเป้าหมายชัดเจน และทำทีละเป้าหมาย ตัดรายละเอียดที่ไม่จำเป็น ลดขั้นตอนการทำงาน
- วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น เนื่องด้วยเป็นคนคิดหลายอย่าง ตัดสินใจไม่เด็ดขาด การสื่อสารต้องกระชับรวดเร็ว และมีข้อมูลครบถ้วนตรงประเด็น หากต้องตัดสินใจ ควรจำกัดตัวเลือกให้น้อยไว้
หมายเหตุ ตัวเลขที่แสดงคือค่า TRC (จำนวนเส้นวงลายนิ้ว) ที่มากแสดงถึงศักยภาพมากขึ้นไปด้วยตามจำนวนเส้น ความคมชัดของลายเส้น แสดงถึง สุขภาพที่ดีและการใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากกว่าลายเส้นที่ไม่ชัด

3. ลายมัดหวายแท้ (Ulnar Loop หรือ UL) มี 2 รูปแบบ
เป็นกลุ่มความรู้สึก Feeling : มิตรภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี อ่อนโยน รับฟัง ซื่อสัตย์
ระเบียบประเพณี, มีความยืดหยุ่นประนีประนอมสูง, มีความซื่อสัตย์, ไม่กล้าแสดงออก, ทำตามขั้นตอน, ตัดสินใจไม่เด็ดขาด

3.1 Ulnar Loop (UL) รูปแบบลายเป็นมัดหวาย มี 1 ศูนย์กลาง 1 สันดอน ลายปัดเทไปทางนิ้วก้อย หรือเรียกว่า มัดหวายปัดขวา
- บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย เป็นคนอ่อนโยน มิตรภาพ มีความยืดหยุ่น เข้ากับคนง่าย มนุษยสัมพันธ์ดี ไม่ชอบความขัดแย้ง มีความเป็นอกเห็นใจผู้อื่น ขี้เกรงใจ ทำตามขั้นตอน ยึดถือระเบียบปฏิบัติ
- ลักษณะ/ด้อย เป็นนักเรียนรู้หรือเลียบแบบที่ดี ทำตามสังคม หากได้รับการชี้นำหรือมีต้นแบบที่ดี ปั้นแต่งปรับปรุงได้ง่าย
- ควรปรับปรุง/ส่งเสริม หาบุคคลต้นแบบที่ดีเพื่อเลียนแบบ ต่อยอด ทำตามแบบผู้สำเร็จ มีไอดอลเป็นต้นแบบและแรงจูงใจ
- วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ กำหนดเป้าหมายชัดเจน ทำตามเป้าหมายอย่างมุ่งมั่น เรียนรู้จากต้นแบบ หาบุคคลตัวอย่างที่ดีเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จ
- วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น กระตุ้น ส่งเสริม ให้กำลังใจ แนะนำบุคคลต้นแบบเพื่อสร้างกำลังใจ การสร้างกติกาหรือความเข้มงวดมาก มักจะต่อต้านแบบเงียบๆ

3.2 Radial Loop (RL) รูปแบบลายเป็นมัดหวาย รูปแบบลายเป็นมัดหวาย มี 1 ศูนย์กลาง 1 สันดอน ปัดเทไปทางนิ้วหัวแม่มือ (นิ้วโป้ง) หรือเรียกว่า มัดหวายปัดซ้าย
- บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย เป็นคนอ่อนโยน แต่ดื้อเงียบ ต่อต้าน คิดนอกกรอบ มีความคิดสร้างสรรค์และคิดแตกต่าง
- ลักษณะเด่น/ด้อย ชอบคิดสิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ที่แตกต่าง เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน เป็นนักสังเกตการณ์ ชอบให้คำแนะนำผู้อื่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- ควรปรับปรุง/ส่งเสริม หาบุคคลต้นแบบที่ดีเพื่อเลียนแบบ ต่อยอด ทำตามแบบผู้สำเร็จ มีไอดอลเป็นต้นแบบและแรงจูงใจ
- วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ กำหนดเป้าหมายชัดเจน ทำตามเป้าหมายอย่างมุ่งมั่น เรียนรู้จากต้นแบบ หากหาตัวอย่างที่ดีเป็นแนวทางสู่ความสำเร็จ
- วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น สร้างกิจกรรมนำเสนอเรื่องที่เขาชื่นชอบ ให้กำลังใจและพยายามเข้าใจในความแตกต่างของเขา อาจมีความคิดไอเดียดีๆ เกินกว่าที่คาดไว้

4. ลายโค้ง (Arch) มี 4 รูปแบบ
เป็นกลุ่มความรู้สึก Feeling : มิตรภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี อ่อนโยน ซื่อสัตย์ จงรักภักดีสูง
มีความคิดสร้างสรรค์ดี เรียนรู้ได้ช้า-เร็ว ขึ้นอยู่กับอารมณ์และการพัฒนา จดจำรายละเอียดได้ดี ชอบศิลปะ มีอารมณ์อ่อนไหว มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดีสูง ไม่กล้าตัดสินใจ

4.1 Simple Arch (SA) รูปแบบลายโค้งทรงราบ คว่ำลง ซ้อนกันขึ้นไปหลายๆ ชั้น คล้ายชามคว่ำซ้อนกันหลายๆ ใบ
- บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ปรับตัวเก่ง อารมณ์อ่อนไหว ชอบดนตรีและศิลปะ เก็บตัว เรียบง่าย ชอบความเป็นส่วนตัว ตอบสนองช้า
- ลักษณะเด่น/ด้อย หากได้รับการสอนหรือมีต้นแบบที่ดี มีแรงบันดาลใจ จะมีศักยภาพสูงเป็นกรณีพิเศษ แต่มีจุดอ่อน มักทำตามใจ ตามอารมณ์ตัวเอง
- ควรปรับปรุง/ส่งเสริม หาบุคคลต้นแบบ เรียนรู้ค้นหาสิ่งที่เรารัก ทำสิ่งที่ตัวเองรักชอบ จะพัฒนาได้แบบไม่จำกัด
- วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ เป็นคนเรียนรู้ได้ไม่จำกัด จึงควรเรียนรู้ฝึกฝน และหาแรงบันดาลใจเพิ่มเติม ตามแบบที่รักชอบ
- วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น ช้าแต่ชัวร์ ขอให้สื่อสารด้วยเหตุผล และมีตัวอย่างพร้อมข้อมูลอ้างอิงที่มากพอ หากข้อมูลไม่พร้อม เรื่องต่างๆ จะล่าช้าออกไป

4.2 Tented Arch (TA) รูปแบบลายโค้งทรงกระโจม ทรงสูง คล้ายรูปเต้นท์
- บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ปรับตัวเก่ง อารมณ์อ่อนไหว ชอบดนตรีและศิลปะ เก็บตัว เรียบง่าย ชอบความเป็นส่วนตัว ตอบสนองช้า
- ลักษณะเด่น/ด้อย กระตือรือล้น เข้ากับคนอื่นได้ง่าย เรียนรู้เร็ว สนใจในศิลปะสมัยใหม่ หรือศิลปะประยุกต์ แต่จะเป็นคนอารมณ์ร้อน ด่วนตัดสินใจ อาจขาดความรอบคอบ
- ควรปรับปรุง/ส่งเสริม ฝึกขั้นตอนความรอบคอบ จะทำอะไรต้องคิด และไตร่ตรองให้รอบคอบก่อน
- วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ เป็นคนเรียนรู้ได้ไม่จำกัด จึงควรเรียนรู้ฝึกฝน และแรงบันดาลใจเพิ่มเติม ตามแบบที่รักชอบ
- วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น ข้อมูลต้องแน่น สื่อสารตรงประเด็น แต่ถ้ายังไม่เรียบร้อย อาจต้องเริ่มใหม่อีกครั้ง แต่ต้องดูอารมณ์และความพร้อม ถ้าไม่พร้อมหรืออารมณ์ไม่ดี ควรเลื่อนเวลาออกไปก่อน

4.3 Arch with Ulnar Loop (AU) รูปแบบลายโค้งราบผสมกับลายมัดหวายแท้ ลักษณะคล้ายลายมัดแท้ แต่ไม่สามารถนับค่า TRC ได้ ลักษณะลาย เทปัดไปทางนิ้วก้อย
- บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย เป็นคนอบอุ่น มีเสน่ห์ มีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์ดี สนใจการประดิษฐ์ และสามารถลงมือปฏิบัติได้อย่างอัจฉริยะ
- ควรปรับปรุง/ส่งเสริม ฝึกขั้นตอนความรอบคอบ จะทำอะไรต้องคิด และไตร่ตรองให้รอบคอบก่อน
- วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ เรียนรู้หลากหลายแล้วเลือกในสิ่งที่เรารักชอบ หาตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบ (Role Model)
- วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น ข้อมูลต้องแน่น รู้ลึก รู้จริง หากข้อมูลไม่แน่น ไม่มากพอ เรื่องที่ควรจะจบ อาจล่าช้าออกไป เสียเวลาคุยกันใหม่อีกครั้ง

4.4 Radial Arch (AL) รูปแบบลายโค้งราบผสมกับลายมัดหวายแท้ ลักษณะคล้ายมัดหวายแท้ แต่ไม่สามารถนับ TRC ได้ ลักษณะลาย เทปัดไปทางนิ้วหัวแม่มือ
- บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย เป็นคนอบอุ่น มีเสน่ห์ มีความกระตือรือร้น ชอบเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ดี มีความแตกต่างนอกกรอบ สนใจการประดิษฐ์ และเป็นนักคิดอย่างอัจฉริยะในเชิงการประดิษฐ์
- ลักษณะเด่น/ด้อย เป็นคนใฝ่รู้ เรียนรู้ตามตัวอย่างในเบื้องต้น แต่สามารถปรับเปลี่ยนให้แตกต่าง หรือสรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆ นักสร้างสรรค์ด้านนามธรรมทางความคิด สนใจในนวัตกรรมใหม่ๆ มีความสมดุลทางอารมณ์และใฝ่รู้ นักคิด นักออกแบบ
- ควรปรับปรุง/ส่งเสริม เนื่องจากเป็นผู้ทีมีความเป็นตัวเองและมีโลกส่วนตัวสูง อาจจะขาดความต่อเนื่องในการเรียนรู้
- วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ เรียนรู้หลากหลายแล้วเลือกในสิ่งที่เรารักชอบ หาตัวอย่างผู้ที่ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบ (Role Model)
- วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น ข้อมูลต้องแน่น รู้ลึกรู้จริง หากข้อมูลไม่แน่น ไม่มากพอ เรื่องที่ควรจะจบ อาจล่าช้าออกไป เสียเวลาคุยกันใหม่อีกครั้ง

5. ลายนิ้วอุบัติเหตุ (Variant)
ลายนิ้วอุบัติเหตุ (Variant) มีรูปแบบไม่แน่นอน อาจผสมจากหลายๆ ลายนิ้ว เช่น DL ผสมกับ CW หรือ AU ผสมกับ SW หรือมีลายนิ้วหลายชนิดมากผสมกันในนิ้วเดียว
- บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย ลายนิ้วมือของผู้ที่ยึดถือตัวเอง แต่ก็ยืดหยุ่นได้มาก อารมณ์อ่อนไหว เปลี่ยนแปลงง่าย คิดแปลกแตกต่างเปลี่ยนแปลงความคิดบ่อย ยากที่จะคาดเดา
- ลักษณะเด่น/ด้อย อารมณ์อ่อนไหว เปลี่ยนแปลงง่าย ไม่แน่นอน อาจมีปัญหาทางสุขภาพที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมด้วย
- ควรปรับปรุง/ส่งเสริม ฝึกสมาธิและหนักแน่นกับการคิดการทำ ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆ เน้นการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพ
- วิธีการเข้าถึงความสำเร็จ จดจ่อต่อเป้าหมาย ให้กำลังใจ ฝึกฝนความชำนาญเฉพาะทาง เน้นการดูแลสุขภาพ
- วิธีการสื่อสารให้ราบรื่น เอาแน่นอนอะไรไม่ได้เท่าที่ควร จึงไม่ควรคาดหวังอะไรมากนัก ปรับตัวตามสถานการณ์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามเหตุการณ์

หมายเหตุ จำนวนเส้นวงลายนิ้ว (TRC) ที่มากแสดงถึงศักยภาพมากขึ้นไปด้วยตามจำนวนเส้น ความคมชัดของลายเส้น แสดงถึง สุขภาพที่ดีและการใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากกว่าลายเส้นที่ไม่ชัด

 

เครดิต (อ้างอิงส่วนหนึ่งของบทความ)
BrainTen ศูนย์ สแกนลายนิ้วมือ ค้นพบพรสวรรค์ อัจฉริยภาพ เฉพาะบุคคล
เว็บไซต์: www.brainten10.com

เครดิต (อ้างอิงส่วนหนึ่งของบทความ)
BrainTen ศูนย์ สแกนลายนิ้วมือ ค้นพบพรสวรรค์ อัจฉริยภาพ เฉพาะบุคคล
Meeting Mall บางอ้อ เลขที่ 572 ชั้น 2 ห้อง 572 ถนนจรัญสนิทวงศ์  ซอย 94 แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
แผนที่เดินทาง https://goo.gl/maps/kb4MXzG36dDr3cqv9
โทร : 092-494 5445 , 092-445-9874
LINE OA : @brainten
E-mail: brain10ten@gmail.com
เว็บไซต์: www.brainten10.com

 

ผู้โพสต์บทความ KE

 

สนใจติดต่อได้ที่ = CCS = E-mail : ccsfuture@gmail.com

Facebook : ccsfingerscan Hotline : 094 490 3941 -3 Tel : 02 525 4178 -80 

Line : @ccsfuture Email : ccsfuture@gmail.com

 

Keyword : นาฬิกายาม,สแกนนิ้ว,สแกนนิ้วมือ,สแกนลายนิ้ว,สแกนลายนิ้วมือ,สแกนหน้า,สแกนใบหน้า,เครื่องบันทึกเวลา,เครื่องสแกนนิ้ว,เครื่องสแกนนิ้วhip,เครื่องสแกนนิ้วราคาถูก,เครื่องสแกนลายนิ้ว,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,เครื่องสแกนลายนิ้วมือราคาถูก,เครื่องสแกน