การยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าหรือ “Face Recognition Biometrics Authentication”

2023-06-02 14:35:10

View : 14154

บทนำ

การยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าหรือ “Face Recognition Biometrics Authentication” คือ ระบบที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นมาของรูปร่างและรายละเอียดทางกายภาพของใบหน้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของตัวตนของบุคคลนั้น ๆ

รายละเอียด

การยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าหรือ “Face Recognition Biometrics Authentication”

ระบบนี้ทำงานโดยการวัดระยะห่างระหว่างจุดต่าง ๆ บนใบหน้า เช่น ระยะระหว่างตา, จมูก, ปาก, และสัดส่วนอื่น ๆ บนใบหน้า ซึ่งทำให้แต่ละบุคคลมีลายละเอียดที่ไม่ซ้ำกัน

การยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีการจดจำใบหน้ามีการนำมาใช้ในหลากหลายภาคส่วน ตั้งแต่การปลดล็อคโทรศัพท์มือถือจนถึงการให้การเข้าถึงพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่น อาคารสำนักงาน หรือสถานที่ที่จำเป็นต้องใช้ระบบยืนยันตัวตนที่มีความถูกต้องแน่นอนและค่อนข้างซับซ้อน

การใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือของ ZKTeco สำหรับการยืนยันตัวตนจะต้องผ่านขั้นตอนดังนี้:

 1. ลงทะเบียน: บุคคลที่ต้องการใช้งานต้องวางนิ้วบนเครื่องสแกนเพื่อให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือทำการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือของบุคคลนั้น ๆ
 2. ยืนยันตัวตน: เมื่อบุคคลที่ลงทะเบียนแล้ววางนิ้วบนเครื่องสแกน, ระบบจะเปรียบเทียบลายนิ้วมือที่ได้รับกับข้อมูลลายนิ้วมือที่เก็บไว้ในระบบ ถ้าตรงกัน, การยืนยันตัวตนจะถือว่าสำเร็จ

 

ผู้โพสต์บทความ admin

 

สนใจติดต่อได้ที่ = CCS = E-mail : ccsfuture@gmail.com

Facebook : ccsfingerscan Hotline : 094 490 3941 -3 Tel : 02 525 4178 -80 

Line : @ccsfuture Email : ccsfuture@gmail.com

 

Keyword : นาฬิกายาม,สแกนนิ้ว,สแกนนิ้วมือ,สแกนลายนิ้ว,สแกนลายนิ้วมือ,สแกนหน้า,สแกนใบหน้า,เครื่องบันทึกเวลา,เครื่องสแกนนิ้ว,เครื่องสแกนนิ้วhip,เครื่องสแกนนิ้วราคาถูก,เครื่องสแกนลายนิ้ว,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,เครื่องสแกนลายนิ้วมือราคาถูก,เครื่องสแกน