วิธีการแก้ไขการเชื่อมต่อเครื่องสแกนนิ้วไม่ได้

2023-08-22 15:37:29

View : 14128

บทนำ

ขั้นตอนแลกวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับการเชื่อมต่อ เครื่องสแกนนิ้ว

รายละเอียด

การแก้ไขปัญหาเครื่องสแกนนิ้วมือที่ไม่สามารถเชื่อมต่อ LAN network สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ตรวจสอบสาย LAN:
    - ตรวจสอบว่าสาย LAN ยังอยู่ในสภาพที่ดี ไม่หักหรือชำรุด
    - ทดสอบสาย LAN นั้นกับเครื่องอื่นๆ หากยังไม่ทำงาน ให้ลองใช้สาย LAN ใหม่

2. ตรวจสอบการตั้งค่า IP
    - ตรวจสอบว่าเครื่องสแกนนิ้วมือได้รับการตั้งค่า IP ที่ถูกต้อง
    - ถ้าเครื่องสแกนเชื่อมต่อผ่าน DHCP ลองรีบูตเครื่องสแกนและตรวจสอบว่าได้รับ IP แล้วหรือยัง

3. ตรวจสอบ Router หรือ Switch:
    - ตรวจสอบว่าโพรตที่เชื่อมต่อกับเครื่องสแกนนิ้วมือใช้งานได้
    - ลองเปลี่ยนไปเชื่อมต่อที่โพรตอื่น

4. ตรวจสอบฟิวแวร์เครื่องสแกน:
    - มีการอัปเดตฟิวแวร์ของเครื่องสแกนนิ้วมือหรือไม่
    - หากมีการอัปเดตใหม่ ลองทำการอัปเดตดู

5. รีบูตเครื่องสแกน:
    - ลองรีบูตเครื่องสแกนนิ้วมือแล้วดูว่าปัญหายังคงอยู่หรือไม่

6. ตรวจสอบการตั้งค่า Firewall หรือ Security Settings:
    - บางครั้งการตั้งค่าภายในเครือข่ายสามารถป้องกันการเชื่อมต่อของเครื่องสแกน
    - ตรวจสอบการตั้งค่า Firewall หรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ที่อาจบล็อกการเชื่อมต่อ

7. การสื่อสารกับฝ่าย IT หรือผู้ดูแลเครือข่าย:
    - หากท่านไม่ใช่ผู้ดูแลเครือข่าย ลองติดต่อฝ่าย IT หรือผู้ดูแลเครือข่ายเพื่อขอความช่วยเสนอ

8. ลองใช้เครื่องสแกนอื่น:
    - หากมีเครื่องสแกนนิ้วมือเครื่องอื่น ลองนำมาต่อแทนดู หากเครื่องใหม่ทำงานได้ อาจเป็นปัญหาจากเครื่องสแกนเดิม

หากทดลองขั้นตอนเหล่านี้แล้วยังพบปัญหา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-525-4178 -80 | Support หรือ 094-490-3942 | support

ผู้โพสต์บทความ admin

สนใจติดต่อได้ที่ = CCS = E-mail : ccsfuture@gmail.com

Facebook : ccsfingerscan Hotline : 094 490 3941 -3 Tel : 02 525 4178 -80 

Line : @ccsfuture Email : ccsfuture@gmail.com

 

Keyword : นาฬิกายาม,สแกนนิ้ว,สแกนนิ้วมือ,สแกนลายนิ้ว,สแกนลายนิ้วมือ,สแกนหน้า,สแกนใบหน้า,เครื่องบันทึกเวลา,เครื่องสแกนนิ้ว,เครื่องสแกนนิ้วhip,เครื่องสแกนนิ้วราคาถูก,เครื่องสแกนลายนิ้ว,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,เครื่องสแกนลายนิ้วมือราคาถูก,เครื่องสแกน