ระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจรูปแบบใดที่กำลังนิยม

2016-03-14 08:41:41

View : 18021

บทนำ

การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้นอย่างมากในปัจจุบันเป็นหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้องค์กรหรือหน่วยงานธุรกิจต่างๆต่อปรับตัว และมีหน่วยงานไหนบางที่สนใจนำเครื่องสแกนนิ้วมือมาใช้ในหน่วยงานของตน

รายละเอียด

วันนี้ C.C.S บริษัทผู้จำหน่าย เครื่องสแกนนิ้วมือ ราคาถูก จะมาพูดถึงว่ามีองค์กรไหนบางที่ให้ความสนใจในการนำเทคโนโลยีระบบเครื่องสแกนนิ้วมือมาปรับใช้กับองค์กร

การที่เทคโนโลยีเครื่องสแกนนิ้วมือถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระบบของเครื่องสแกนลายนิ้วมือนั้นมีความแม่นยำทำให้เป็นแนวทางให้ระบบธุรกิจส่วนใหญ่จำเป็นที่จะต้องมีภายในองค์กรของตนเอง เราจะยกตัวอย่างธุรกิจที่กำลังนิยมใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

- สำนักงานและบริษัทห้างร้าน
บริษัทห้างร้านต่างๆนิยมติดตั้งระบบการบันทึกเวลาโดยเครื่องสแกนนิ้วมือในสำนักงานของตนเองเพื่อค่อยตรวจสอบและค่อยควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานของตนเอง สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวล ทำให้ผู้บริหารนำรายงานสรุปการทำงานของพนักงานไปใช้ในการจ่ายค่าจ้างตามการทำงานจริงได้อย่างถูกต้องแล้วแม่นยำ

- อพาร์ทเม้นท์หรือหอพัก
ในปัจจุบันนี้ตามหอพักต่างๆได้นำระบบเครื่องสแกนนิ้วมือมาติดตั้งแทนระบบสแกนบัตรหรือคีย์การ์ดเพราะลูกค้าที่จะเช่าหรือซื้อห้องภายในหอพักนั้นจะถูกนำมาเป็นปัจจุยในการพิจารณาในการเลือกซื้อ เนื่องจากต้องการความมั่นใจในเรื่องระบบการรักษาความปลอดภัยของที่พักเป็นอันดับแรกๆ

- อาคารสำนักงาน
อาคารสำนักงานที่กำลังสร้างใหม่หรือที่มีอยู่แล้วก็ตาม จำเป็นที่จะต้องติดตั้งระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่สามารถใช้ในการควบคุมการเข้า-ออกประตูกันแทบจะทุกอาคาร เนื่องจากจำเป็นที่จะต้องควบคุมการเข้าออกอาคารของบุคคลภายนอกได้และยังสามารถตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูง

- โรงแรม
การนำระบบควบคุมการเข้า-ออกประตูของเครื่องสแกนนิ้วมือถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยให้กับลูกค้าและผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญ

- โรงเรียน
โรงเรียนหลายๆแห่งในปัจจุบัน นำระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือใช้แทนบัตรนักเรียนเพื่อความสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากนักเรียนมีจำนวนเยอะเลยอาจจะทำให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยได้ไม่ทั่วถึง การนำเทคโนโลยีระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้ามาดูแลเรื่องความปลอดภัยและเป็นการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพKeyword : นาฬิกายาม,สแกนนิ้ว,สแกนนิ้วมือ,สแกนลายนิ้ว,สแกนลายนิ้วมือ,สแกนหน้า,สแกนใบหน้า,เครื่องตอกบัตร,เครื่องบันทึกเวลา,เครื่องสแกนนิ้ว,เครื่องสแกนนิ้ว ราคาถูก,เครื่องสแกนนิ้วHIP,เครื่องสแกนนิ้วมือ,เครื่องสแกนนิ้วมือ ราคาถูก,เครื่องสแกนนิ้วมือHIP,เครื่องสแกนลายนิ้ว,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ราคาถูก,เครื่องสแกนหน้า,เครื่องสแกนใบหน้า
เว็บไซต์ : สแกนนิ้ว.com | ccss.co.th