• เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 103/105
  เครื่องสแกนบัตร

  + รองรับบัตรได้ 10,000 ใบ
  + ไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา


 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 292
  เครื่องสแกนบัตร

  + รองรับบัตรได้ 10,000 ใบ
  + ไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา


 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 280
  เครื่องควบคุมการเปิดปิดประตูด้วยลายนิ้วมือ/บัตร/รหัส

  CCS280 เครื่องควบคุมการเปิดปิดประตูด้วยลายนิ้วมือ/บัตร/รหัส

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 290
  เครื่องควบคุมการเปิดปิดประตูด้วยบัตร

  + CMG

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  Reader KR100
  เครื่องอ่านบัตร

  CARD ID/Mifare
  Wiegand 26/34
  Distance 00