• เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS GT 4
  เครื่องบันทึกเวลานาฬิกายาม

  + เก็บข้อมูล 60,000
  + Tag จุดตรวจ 99 จุด


 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS GT 9
  เครื่องบันทึกเวลานาฬิกายาม

  + เก็บข้อมูล 60,000
  + Tag จุดตรวจ 99 จุด


 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  HIP GT 8
  เครื่องบันทึกเวลานาฬิกายาม

  + ทำจากวัสดุ ABS plastic case
  +ขนาดเล็ก มีร่องกันลื่น จับถนัดมือ
  + อ่าน Tag อัตโนมัติ

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS GT 11
  เครื่องบันทึกเวลานาฬิกายาม

  + เก็บข้อมูล 60,000
  + Tag จุดตรวจ 99 จุด