• เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  HIP CM 118E-S
  ประตูล็อคห้องโรงแรม

  + CM118E S
  + Material 201 Stainless steel
  + Door Open Record 1000 record

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  HIP CM 418E
  ประตูล็อคห้องโรงแรม

  + CM418E
  + Material 201 Stainless steel
  + Door Open Record 1000 record

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  HIP CM 0141E
  ประตูล็อคห้องโรงแรม

  + CM 0141E
  + Material Copper
  + Door Open Record 1000 record

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  HIP CM 418E-1
  ประตูล็อคห้องโรงแรม

  + CM 418E 1
  + Material Copper
  + Door Open Record 1000 record

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  HIP CM 218E
  ประตูล็อคห้องโรงแรม

  + CM218E
  + Material Zinc Alloy
  + Door Open Record 1000 record

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  HIP Energy Switch T5557
  ประตูล็อคห้องโรงแรม

  + Energy Switch T5557
  + Load current up to 30A, 180 ~ 240V voltage

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  HIP Energy Switch Mifare 1
  ประตูล็อคห้องโรงแรม

  + Energy Switch Mifare 1
  + Load current up to 30A, 180 ~ 240V voltage
  + Supports only M1 (Mifare

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  HIP Energy Switch General
  ประตูล็อคห้องโรงแรม

  + Energy Switch General
  + Load current up to 30A, 180 ~ 240V voltage
  + Card support only to take power

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  HIP Infrared Sensor Switch
  ประตูล็อคห้องโรงแรม

  + Infrared Sensor Switch
  + สามารถเปิดไฟฟ้า โดยไม่จำเป็นต้องสัมผัส ( non touch electronic swicth )
  + ไฟจะตัดทันทีที่มีการ Over Load