• เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  Proximity Card
  บัตรสมาร์ทการ์ด

  + Proximity Card • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  Mifare Card
  บัตรสมาร์ทการ์ด

  + Mifare Card • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  Key Tag
  บัตรสมาร์ทการ์ด

  + Key Tag