• เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 1002
  Wiegand Controller

  + ควบคุม 1 ประตู
  + เข้าอย่างเดียว
  + Anti Passback
  + Inter Lock
  + Multi Card
  + VDO IP

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 2002
  Wiegand Controller

  + ควบคุม 2 ประตู
  + เข้า/ออก
  + Anti Passback
  + Inter Lock
  + Multi Card
  + VDO IP

 • เครื่องสแกนนิ้วccss.co.th
  CCS 4001
  Wiegand Controller

  + ควบคุม 4 ประตู
  + เข้าอย่างเดียว
  + Anti Passback
  + Inter Lock
  + Multi Card
  + VDO IP