CCS 809U
เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนนิ้วมือ

รายละเอียด

+ เก็บลายนิ้วมือ/รหัส/บัตร รวม 1,000หน่วย
+ บันทึกรายการได้ 100,000 รายการ
+ เชื่อมต่อ TCP/ IP ได้รองรับ USB Flash Disk
------------------------------------------

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ CCS 809U


สินค้าขายคุณภาพสูง ราคาประหยัด

• เครื่องสแกนรุ่น CCS809U ควบคุมประตูด้วยลายนิ้วมือ หน้าจอแสดงผลจอสี สดใส ชัดเจน
• พร้อมระบบการตั้งค่า ที่ง่ายกว่าเดิม รองรับการทำงานร่วมกับบัตร Proximity
• ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการตรวจสอบบุคคลที่ต้องการเข้่าออก
• สามารถดึงข้อมูลของผู้ใช้งานโดยใช้ U disk downloads โดยไม่ต้องเดินสายเพิ่ม หรือสามารถเลือกใช้ระบบการเชื่อมต่อ